Kalite Politikamız


Sürekli öğrenmeyi ilke edinen, nitelikli çalışanları ile yenilikçi ve kalıtımcı yönetim anlayışını benimsemiş olan kuruluşumuz;
• Kalitesi ile müşterilerimizi,
• Verimliliği ve rekabet gücü ile rakiplerimizi,
• Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızı,
• Kalite Yönetim Sistemi esaslarına uyulması ve güncelliğinin sağlanması,
• Marka imajının geliştirilmesi,
• Sistemlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi,
Esasları çerçevesinde çağdaş dünya gerekleri doğrultusunda, hatasız, nezakete ve saygıya özen göstererek, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir firma olmayı ilke edinmiştir.